пятница, 17 апреля 2015 г.

Запрошення до участі в конкурсі

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у відкритому конкурсі науково-методичних, методичних розробок, програм, проектів, есе «РАЗОМ! Партнерство навчальних, культурно-освітніх закладів, соціальних служб і родин».

Конкурс започатковано в 2013 році з ініціативи Інституту професійної освіти та освіти дорослих НАПН України, Інституту проблем виховання НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Інституту Людини Київського університету імені Бориса Грінченка. У Луганській області координатором конкурсу є Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.